Soyağaçları 1 - 2

Soyağaçları ile konuya sorular üzerinden devam ediyoruz.

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki soyağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı

olarak verilmiştir.

Numaralandırılmış bireylerden hangisi homozigot genotipte olabilir?

A) 1     B) 2      C) 3      D) 4       E) 5

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki soyağacında mavi gözlü bireyler taralı olarak verilmiştir.

Numaralandırılmış bireylerden hangilerinin heterozigot kahverengi gözlü olduğu kesin değildir? (Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır.1 ve 2 tek yumurta ikizidir.)

A) Yalnız 3                B) 1 ve 2                   C) 3 ve 4

                    D) 4 ve 5               E) 1, 2 ve 5

3) A, B, 0 kan grubu sisteminde A ve B birbiri üzerine eş baskın, 0’a ise tam baskındır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyağacında taralı olarak verilen bireyin AB0 sistemine göre kan grubu eş baskın özellikte olduğuna göre, numaralandırılmış bireylerden hangileri çekinik fenotipte olabilir?

A) Yalnız 1              B) Yalnız 2             C) 1 ve 3

                   D) 2 ve 4               E) 3 ve 4

4) Aşağıdaki soyağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Numaralandırılmış bireylerden hangilerinin kan grubu genotipi aşağıdaki gibi olamaz? (4 ile A Rh+ birey tek yumurta ikizidir.)

A) 1 --> B0rr

B) 2 --> B0Rr

C) 3 --> 00rr

D) 4 --> AARr

E) 5 --> ABRR

5) Renk körü, X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde çekinik olarak aktarılan genetik bir hastalıktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki soyağacında taralı X bireyi renk körü hastası olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X, hastalık genini 3 ve 4 numaralı bireylerden almıştır.

B) 3 numaralı birey hastadır.

C) 1 numaralı birey X’e hastalık genini yollamıştır.

D) X, hastalık genini 2 numaralı bireyden almıştır.

E) 4 numaralı birey en az 1 hastalık geni taşımaktadır.

Soyağaçları 2

1) Kırmızı yeşil renk körlüğü X’e bağlı çekinik olarak aktarılan genetik bir hastalıktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki soyağacında taralı olan bireyler kırmızı yeşil renk körü hastası olduğuna göre, numaralandırılmış bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak bellidir?

A) Yalnız 4            B) 1 ve 2               C) 2 ve 3 

                 D) 1 ve 4             E) 1, 2 ve 3

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki soyağacında A ile gösterilen bireyde Y üzerinde baskın olarak aktarılan bir özellik fenotipte görülmektedir.

Buna göre A özelliği, numaralandırılmış bireylerden hangisinde kesin olarak görülür?

A) Yalnız 1           B) 2 ve 3            C) 1 ve 4

                 D) 3 ve 5           E) 2, 3  ve 5

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki soyağacında kalıtım şekli bilinmeyen bir özelliğin aile bireylerinde görülme durumu verilmiştir.

Soyağacındaki taralı bireyler bu özelliği fenotipte gösterdiğine göre bu özellik;

I. Otozomal çekinik

II. X’e bağlı çekinik

III. Otozomal baskın

IV. Y’ye bağlı çekinik

verilen kalıtım şekillerinden hangileri ile aktarılıyor olabilir?

A) Yalnız I              B) I ve II                C) II ve IV

                 D) I, II ve III            E) II, III ve IV

4) Hemofili hastası bir baba ile hemofili taşıyıcısı bir annenin doğacak bir kız bir erkek çocukları ile oluşturacağı soyağacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş olamaz? (Hasta bireyler taralıdır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitokondriyal Kalıtım

 

✔ Mitokondri organeli içerisinde bulunan DNA molekülüne mitokondriyal DNA (mtDNA) denir.

✔ mtDNA üzerindeki genetik bilginin aktarımına da mitokondriyal kalıtım adı verilir.

✔ Döllenme sırasında sperm içerisindeki mitokondri organeli döllenmeye katılmadığından zigotun yapısındaki mitokondri yumurta hücresinden gelmektedir. Bu durumda mitokondriyal kalıtım anneden çocuklara doğru aktarılmaktadır.

5) Mitokondriyal kalıtım ile aktarılan bir hastalığı fenotipinde gösteren bazı bireyler taralı olarak verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinde bu özellik fenotipte etkisini gösterir?

A) 2 ve 3                     B) 4 ve 5                C) 1, 2 ve 3

              D) 4, 5, 6 ve 7             E) 1, 2, 3, 6 ve 7

Sıradaki konu: Mutasyon, Varyasyon

Tablet Versiyonu

Özel Ders