Önceki konu: Nükleik Asitler

Sıradaki konu: Hücre

(YENİ) ATP ve Hormon

Diğer video izleme seçenekleri

7) ATP

✔ Besinlerin solunumla parçalanması sonucunda açığa çıkan enerjinin kısa süreli depolandığı moleküldür. ATP içine yerleştirilmemiş enerji canlı tarafından kullanılamaz.

✔ Bütün hücreler kendi ATP’sini kendisi üretir. Hücreden hücreye aktarımı yapılamaz ve depolanamaz.

✔ Yapısında adenin organik bazı, riboz pentoz şekeri ve 3 tane fosfat bulunur.

✔ Adenin ile ribozun birbirine bağlanmasını glikozit bağı ile gerçekleşir. Adenin ve riboz beraberce adenozin yapısını oluşturur.

✔ Adenozinle 1. fosfatın bağlanması fosfoester (ester) bağı ile gerçekleşir.

 

Adenozin + 1 fosfat: AMP


Adenozin + 2 fosfat: ADP


Adenozin + 3 fosfat: ATP

 

✔ 1-2 ve 2-3. fosfatlar arasındaki bağa yüksek enerjili fosfat bağı denir. Besinlerden açığa çıkartılan enerji bu bağlarda depolanır. ATP yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı vardır.

✔ ADP yapısına fosfat eklenerek açığa çıkan serbest enerjinin yüksek enerjili fosfat bağı içerisine hapsedilmesi ile ATP’nin üretilmesine fosforilasyon denir.

 

✔ ATP’nin hidroliz edilerek yüksek enerjili fosfat bağın parçalanması ile ADP ve fosfat oluşturulmasına defosforilasyon denir.

 

✔ AMP --> ADP --> ATP dönüşümü ve bunun tersi hücre içerisinde kademeli olarak gerçekleştirilir. Bu dönüşümler kademeli olarak olmasaydı (her iki  yüksek enerjili fosfat bağı  aynı anda koparılsaydı) , defosforilasyon sırasında açığa çıkan enerji hücreye zarar verirdi.

8) HORMON

✔ Protein, steroit ya da aminoasit yapılı organik maddelerdir.

✔ Endokrin bez, nöron uçları ve karma bezlerden kana salgılanırlar.

✔ Canlının metabolizmasını düzenlerler.

✔ Kanda optimum düzeyde ve doğru zamanda istenilen hormon

bulunmadığında canlı metabolizmasında bozukluk olur.

Sorular

 

1) I. Hidrojen bağı
  II. Glikozit bağı
  III. Fosfoester bağı
  IV. Peptit bağı

ATP molekülünün yapısında yukarıdaki kimyasal bağlardan hangileri bulunur?

A) I ve II                    B) I ve III             C) II ve III

                 D) II ve IV           E) III ve IV

 

2) ATP ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Üretim reaksiyonuna fosforilasyon denir.

B) Yetersizlik durumunda diğer hücrelerden alınabilir.

C) Depolanamaz.

D) Serbest enerjinin kullanılabilmesini sağlar.

E) Kademeli olarak parçalanır.

3) I. Optimum şartlarda metabolizmayı düzenlerler.

    II. Yapıcı- onarıcıdırlar.

    III. Protein yapılı organik moleküllerdir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm hormon çeşitleri için doğrudur?

A) Yalnız I              B) Yalnız II         C) Yalnız III

                   D) I ve II              E) II ve III

 

4) Hormon ve enzimler için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?

A) Salgılandıkları organdan hedef organa kan ile taşınırlar.

B) Bazı çeşitleri steroit yapılıdır.

C) Eksikliklerinde metabolizmada bozukluk görülür.

D) Endokrin bezlerden salgılanırlar.

E) Aktivasyon enerjisini düşürerek kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini sağlarlar.

Cevap Anahtarı:1)C 2)B 3)A 4)C 

ATP ve Hormon