Sinir Doku

✔ Canlıların çevresel uyarılara cevap vermesini sağlayan sistem, sinir sistemidir.

✔  Sinir doku, uyarıları reseptörler aracılığı ile alır; uyarıyı değerlendirir ve uygun cevabı kısa sürede oluşturup efektör organlara ileterek tepkiyi gerçekleştirir.

✔  Sinir sistemi sinir dokudan oluşur. Sinir doku nöron ve glia hücrelerinden oluşmuştur.

 

Nöron (Sinir Hücresi)

✔ Sinir hücreleri vücuttaki en fazla özelleşme gösteren hücrelerden biridir.

✔ Sentrozoma sahip olmadıklarından hücre bölünmesi yapma yetenekleri yoktur.

✔ İki nöron arasındaki boşluğa sinaps denir.

✔ Temel olarak 3 kısımdan oluşur.

Hücre Gövdesi

✔ Hücre organellerinin ve çekirdeğin bulunduğu kısımdır.

✔ Hücre zarına nörolemma; sitoplazmasına ise nöroplazma denir.

✔ Sentrozom organeli yoktur. Bu nedenle hücre bölünmesi yapamazlar.

✔ Endoplazmik retikulumlarının bulundukları bölgelere nissl cisimcikleri adı verilir.

✔ Nörofibril adı verilen hücre iskelet elemanları bulunur. Bu yapılar uyarı iletiminde görev alırlar.

Dendrit

✔ Hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılardır. Diğer nöronun aksonu ile yakınlaşarak uyartının alınmasını sağlar.

Akson

✔ Hücre gövdesinden çıkan uzun uzantılardır. Uyarıyı diğer nöronun dendritlerine yakınlaşarak iletir.
✔ Bazı sinir hücrelerinin aksonları üzerinde lipitçe zengin miyelin kılıf bulunur. Bu yapı schwann ya da oligodendrosit hücreleri tarafından oluşturulmuştur.. Miyelin kılıf bir izolasyon oluşturarak uyartı iletiminin daha hızlı yapılmasını sağlar. Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı yerlere ise ranvier boğumu denir.

Glia (Nöroglia)

✔ Nöronlar arasında bulunan sinir doku hücreleridir.

✔ Sinir hücrelerini sararak korurlar, beslerler, onarımlarını sağlarlar ve oksijen sağlayarak solunumlarına yardımcı olurlar.

 

✔ Schwann Hücreleri: Çevresel sinir sisteminin miyelin kılıflarını oluştururlar.

✔ Oligodendrosit: Merkezi sinir sisteminin miyelin kılıflarını oluştururlar.

Nöron Çeşitleri

✔ Duyu Nöronu (Getirici = Afferent): Vücudun farklı bölgelerinde bulunan reseptörlerden uyarıları alan ve merkezi sinir sistemine götüren nöronlardır. Zarar görmesi lokal anesteziye örnektir.

 

✔ Ara Nöronlar (İnternöron): Duyu ve motor nöronlar arasında bağlantı kuran nöronlardır. Merkezi sinir sisteminde bulunurlar. Uyarıya uygun değerlendirmeyi yaparak cevap oluştururlar. Zarar görmesi felce örnektir.

 

✔ Motor Nöron (Efferent = Götürücü): Merkezi sinir sisteminden cevabı alarak efektör organa götüren nöronlardır. Zarar görmesi botoks uygulamasına örnektir. 

Tablet Versiyonu

Özel Ders

Sorular

1) Sinir doku ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Nöron ve glia hücrelerinden oluşmuştur.

B) Görevlerine göre üç çeşit nöron vardır.
C) Glia hücreleri nöronların bölünmesine yardım eder.

D) İki nöron sinaps bölgesinden bağlantı kurar.

E) Nöronlar bol miktarda mitokondri içerir.

 

 

2) Yetişkin bir insanın nöronlarının hücre gövdesinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

A) Endoplazmik retikulum

B) Mitokondri

C) Ribozom

D) Çekirdek

E) Sentrozom

3) Bir nöronun yapısında,
I. Mitokondri
II. Ribozom
III. Miyelin kılıf

verilenlerden hangileri her zaman bulunur?

A) Yalnız I                B) Yalnız III                   C) I ve II
              D) II ve III                    E) I, II ve III

4) I. Nöron
    II. Oligodendrosit
    III. Shwann Hücresi
Sinir dokuda bulunan bazı hücre tipleri yukarıda verilmiştir. Verilen hücrelerden hangilerinin miyelin kılıf oluşturma yeteneği vardır?
A) Yalnız I                B) Yalnız II                   C) Yalnız III
              D) II ve III                   E) I, II ve III

5) Dişçiye giden yetişkin bir insanda diş çürümesine bağlı olarak dolgu yapılması sırasında yapılan enjeksiyon sonucunda tedavi yapılan bölgede acı hissedilmemektedir.

Buna göre;
I. Enjeksiyon ile verilen madde motor nöronlarda impuls oluşumunu engellemiştir.

II. Lokal anestezi örneğidir.

III. Duyu nöronu impuls iletimi yapmamıştır.

verilenlerde hangisi doğrudur?

A) Yalnız I              B) Yalnız II                C) I ve III
           D) II ve III                   E) I, II ve III

PDF Köşesi

ÖDK - Sinir Doku

40) Sinir Sistemi - 1