(YENİ) Mitokondriyal Kalıtım - Mutasyon - Varyasyon

Diğer video izleme seçenekleri

Mitokondriyal Kalıtım

✔ Mitokondri organeli içerisinde bulunan DNA molekülüne mitokondriyal DNA (mtDNA) denir.

✔ mitDNA üzerindeki genetik bilginin aktarımına da mitokondriyal kalıtım adı verilir.

✔ Döllenme sırasında sperm içerisindeki mitokondri organeli döllenmeye katılmadığından zigotun yapısındaki mitokondri yumurta hücresinden gelmektedir. Bu durumda mitokondriyal kalıtım anneden çocuklara doğru aktarılmaktadır.

 

AKRABA EVLİLİKLERİ

 

✔ Akraba olan insanların genetik yapısı birbirine benzemektedir. Bu ailelerde meydana gelebilecek evliliklerde özellikle çekinik olarak aktarılan genetik hastalıkların fenotipte ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.

✔ Bu durum genetik hastalıklı bireylerin oluşmasına yol açmaktadır.

✔ Akraba evlilikleri nedeni ile düşük, ölü doğum görülebilmekte ayrıca, fiziksel ve zihinsel engellilik gibi olumsuz durumlara sahip çocuklar dünyaya gelebilmektedir.

VARYASYON

✔ Tür içerisindeki farklılıklara varyasyon denir.

✔ Varyasyon genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile oluşabilir.

✔ Genetik farklılıklar nedeni ile tür içerisindeki farklılıklara genetik varyasyon denir.

✔ Genetik varyasyon;
    Mayoz bölünme (krossing over, homolog kromozom ayrılması, kromozomların bağımsız dağılımı)

     Mutasyon

     Döllenme

nedeni ile ortaya çıkmaktadır.

MUTASYON

✔ Çevresel etmenler nedeni ile genetik maddede meydana gelen değişimlerdir.

✔ Mutasyona neden olan etmenlere mutajen denir. Mutajenler; çeşitli kimyasal maddeler, radyasyon…

✔ Mutasyonlar vücut hücreleri, üreme ana hücreleri ve üreme hücrelerinde meydana gelebilir. Ancak her mutasyon kalıtsal değildir.

✔ Canlının üremesinde görev alan hücrelerde meydana gelen mutasyonlar nesilden nesile aktarılarak kalıtsal hale gelir. Üreme ile alakalı olmayan hücrelerde meydana gelen mutasyonlar ise sadece o canlıyı ilgilendirir.

✔ Mutasyonlar genellikle ölümcül ya da hastalılara neden olan değişikliklerdir. Nadiren iyi sonuçlar doğurur.

REKOMBİNASYON

✔  Mayoz bölünme sırasında meydana gelen krossing over ve kromozomların bağımsız dağılması yeni oluşan hücrelerin gen dizilimlerinin değişmesine neden olur. Bu şekilde yeni gen kombinasyonları oluşturulur.

Soru

Tür içi canlı çeşitliliğinin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Krossing over yeni gen kombinasyonlarının oluşmasına neden olur.

B) Tür içindeki genetik farklılıkların her birine genetik varyasyon denir.

C) Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır.

D) Döllenme varyasyonların oluşmasına neden olur.

E) Çevresel etmenler etkisi ile genetik madde üzerinde meydana gelen değişimler mutasyondur.

Mutasyon - Varyasyon

Sıradaki konu: Ekolojik Terimler

Önceki konu: Soyağaçları