top of page

Kemosentez

Diğer video izleme seçenekleri

KEMOSENTEZ

✔ İnorganik maddeleri oksitleyerek organik madde üretilmesine kemosentez denir.

✔ Kemosentez yapabilen canlılara kemoototrof denir.

✔ Kemoototrofların tamamı prokaryot canlıdır; bu nedenle tek hücrelidir.

 

Kemosentezin Özellikleri

✔ Enerji kaynağı olarak inorganik maddeler kullanılır. Bu inorganik maddeler canlı türüne göre farklılık gösterir.

✔ Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır.

✔ Oksidayon olayı için oksijen gazı kullanılır. Atmosfere oksijen verilmez. (Bazı arkeler kemosentezi oksijen kullanmadan gerçekleştirir.)

✔ Işık enerjisine ihtiyaç yoktur. Aydınlık ya da karanlık ortamda gerçekleştirilebilir.

✔ Klorofil kullanılmaz.

✔ ETS görev yapar. İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları gerçekleştirilir.

 

İnorganik madde + O2 --> inorganik yan ürün + enerji

 

H2O + CO2 + enerji --> organik madde

Farklı Kemosentez Mekanizmaları

✔ Bazı kemosentetik bakteriler enerji kaynağı olarak demir, kükürtlü bileşikler (hidrojen sülfür) kullanabilir.

Not: H2S fotosentezde hidrojen kaynağı iken, kemosentezde enerji kaynağıdır.

✔ Metanojenik Arkeler: Enerji kaynağı olarak karbondioksit kullanırlar. Oksidasyonu hidrojen ile gerçekleştirirler. Oksijen kullanmadan kemosentez gerçekleştirirler. Bunun sonucunda da metan gazı üretirler.
✔ Nitrit Bakterileri: Enerji kaynağı olarak amonyak kullanırlar. Oksidasyon sonucunda nitrit oluşturarak nitrifikasyonda görev alırlar.

 

2NH3 + 3O2 --> 2HNO2 + 2H2O + Enerji
6CO2 + 6H2O + enerji --> C6H12O6 + 6O2

Nitrat Bakterileri: Enerji kaynağı olarak nitrit kullanırlar. Oksidasyon sonucunda nitrat oluşturarak nitrifikasyonda görev alırlar.

2HNO2 + O2 --> 2HNO3 + enerji
6CO2 + 6H2O + enerji --> C6H12O6 + 6O2

Nitrit ve nitrat bakterilerine genel olarak nitrifikasyon bakterileri denir. Nitrifikasyon bakterileri kemosentezle kendi besinlerini üretirken azot döngüsünün gerçekleşmesini sağarlar.

 

Ototrofların Ortak Özellikleri

✔ İnorganik maddelerden organik madde üretirler.

✔ Karbondioksit tüketirler.

✔ ATP sentezlenir ve tüketilir. (fosforilasyon ve defosforilasyon)

✔ Enzimatik reaksiyonlar gerçekleşir.

✔ ETS görev alır.

Önceki konu: Fotosentez

bottom of page