Omurgasız Hayvanlar

(YENİ) Omurgasız Hayvanlar

OMURGASIZLAR ŞUBESİ

✔ Sinir şeridi karın bölgesinden geçer.

✔ Notokord bulundurmazlar.

✔ Dış iskelet görülür. (Genellikle)

✔ Açık kan dolaşımı görülür. (Genellikle)

✔ Omurgasızlar; süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler olmak üzere altı sınıftan oluşur.

1) Süngerler:

✔ En ilkel hayvandır.

✔ Genellikle tuzlu sularda yaşarlar. Tatlı sularda yaşayan türleri de vardır.

✔ Süngerlerin vücutlarında çok sayıda por (delik) bulunur.

✔ Porlardan geçen su içerisinde bulunan besinleri özelleşmiş hücreleri (amoeboidler) ile alıp sindirirler.

✔ Embriyolarından iki tane embriyonik tabaka olduğundan sistemleri gelişmemiştir.

✔ Azotlu boşaltım atığı amonyaktır.

✔ Atık maddelerini vücutlarının ortasında bulunan oskulum boşluğundan atarlar.

✔ İç iskelete sahiptirler.

✔ Tomurcuklanma ile ürerler.

✔ Euspongia officinalis Doğu Akdeniz kıyılarında yaşayan en tanınmış sünger türüdür. Bu sünger, banyo süngeri olarak kullanılır.

2) Sölenterler:

✔ Genellikle denizlerde yaşar. Ancak tatlı sularda yaşayan türleri de vardır.

✔ Bazı türlerinde dış iskelet vardır. (Mercan)

✔ Embriyosunun yapısındaki embriyonik tabaka sayısı iki tane olduğunda n sistemler tam olarak gelişmemiştir.

✔ Sinir sisteminin görüldüğü ilk canlı grubudur. Bu sinir sistemi oldukça basittir. İlk sinir hücresi bu canlılarda görülmüştür.

✔ Vücutlarının merkezinde bir vücut boşluğu bulunur. Ağızları ile aldıkları besinleri burada sindirir. Atık maddelerini de bu boşluğa bırakır. Ağızlarını aynı zamanda anüs olarak kullanarak atık maddelerini dışarı atarlar.

✔ Ağızlarının etrafında tentekül adı verilen uzantılar vardır. Bu yapılar ile avlarını yakalayabilirler.

✔ Vücutlarının dışında yakıcı kapsüller vardır. Bu yakıcı kapsüller düşmanlara karşı korunmalarında görev yapar. Bazı sölenterlerde yakıcı kapsüller ölümlere neden olabilir.

✔ Tomurcuklanma ve  metagenez ile üreme yaparlar.

Örnek: Deniz anası, hidra,  medüz, mercan ve deniz şakayığı…

3) Solucanlar:

✔ Yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere üç grubu ayrılır.

Sorular

1) Aşağıdakilerden hangisi omurgasızlara ait bir özellik değildir?

A) Dış iskelete sahiplerdir.

B) Açık kan dolaşımı görülür.

C) Çok hücreli ökaryotturlar.

D) Sırttan geçen sinir şeritleri vardır.

E) Notokord bulundurmazlar.

2) I. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.

    II. Yakıcı kapsüller ile savunma yaparlar.

    III. Tomurcuklanma ile ürerler.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sünger ve sölenter sınıfında bulunan canlılar için ortak olabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) Yalnız III
               D) I ve II                 E) I ve III

3) Aşağıda solucanlara ait bazı özellikler verilmiştir.

    I. İki açıklıklı sindirim sisteminin ilk kez görüldüğü canlıdır.

    II. Kapalı dolaşım görülür.

    III. Merkezi sinir sisteminin ilk kez görüldüğü canlıdır.

Bu özelliklerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

      Yuvarlak S.             Halkalı S.          Yassı S.

A)       I                                 II                      III
B)       II                                I                       III
C)       II                                III                       I
D)       III                               I                        II
E)        I                                III                      II

 

4) Aşağıdaki omurgasız hayvanlardan hangisi parazittir?
  A) Planarya        B) Sünger       C) Deniz Anası
                      D) Trişin       E) Poliket

5) Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece eklem bacaklılara aittir?

A) Solungaç solunumu yapma

B) Ayrı eşeyli olma

C) Trake solunumu yapma

D) Dış iskelete sahip olma

E) Aktif olarak yer değiştirme

6) I. Kapalı kan dolaşımına sahip olma

    II. Solungaç solunumu yapma

    III. Dış iskelet taşıma

    IV. Açık kan dolaşımına sahip olma

Yukarıda canlılarda görülen bazı özellikler verilmiştir.

Bu özelliklerden hangileri yumuşakçalar sınıfından yer alan canlılarda görülebilir?

A) Yalnız II            B) I ve III           C) III ve IV
         D) I, II ve III                 E) I, II, III ve IV

Cevap Anahtarı:1)D 2)E 3)A 4)D 5)C 6)E

Sıradaki konu: Omurgalı Hayvanlar