Canlıların Ortak Özellikleri

9. Sınıf / TYT

Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahipken bunun dışında kalan canlılar (protista, mantar, bitki ve hayvan) ökaryot hücre yapısına sahiptir. Tüm prokaryotlar tek hücreliyken ökaryotlar tek ya da çok hücreli olabilir. devamı...

Hücre Bölünmeleri

10. Sınıf / TYT

Genetik Madde ile İlgili Genel Bilgiler
Bir hücrenin genetik maddesine genom denir. Genom DNA molekülünden oluşmuştur. Normal bir hücrede genetik madde kromatin iplik halindedir. Kromatin iplik, dağınık iplikler halindedir. DNA molekülü histon proteinleri ile sarılarak kromatin iplik haline gelmiştir. devamı...

Hücre

9 Sınıf / TYT

Canlıların en küçük yapı birimi hücredir. Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden meydana gelmiştir. Hücrelerin şekilleri ve canlı içindeki sayıları birbirinden farklı olabilir. Robert Hooke: Yapmış olduğu basit mikroskopla mantar tıpasını incelemiştir. Tıpada cellula adını verdiği hücreleri görmüştür. Hücrenin keşfini yapmıştır. devamı...

Üreme Çeşitleri

10. Sınıf / TYT

Canlıların kendine benzeyen yavrular meydana getirerek nesillerini devam ettirmelerine üreme denir. Canlılar üreme davranışını içgüdüsel olarak gerçekleştirir ve iki şekilde üreme görülür. devamı...

Sınıflandırma

9. Sınıf / TYT

Dünyada keşfedilmiş çok fazla canlı çeşidi vardır. Bu canlıların araştırılmasını kolaylaştırmak amacı ile canlılar belirli özelliklere göre sınıflandırmışlardır. Sistematik: Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandıran bilim dalıdır. Taksonomi: Canlıları sınıflandırmak için yöntem ve ilkeler geliştiren ve canlıları isimlendiren bilim dalıdır. Taksonomi, sistematik için bir araçtır. Sistematik, sınıflandırma sırasında taksonomiden yararlanır. devamı...

Kalıtım

10. Sınıf / TYT

Genetik Madde ile İlgili Genel Bilgiler
Bir hücrenin genetik maddesine genom denir. Genom DNA molekülünden oluşmuştur. Normal bir hücrede genetik madde kromatin iplik halindedir. Kromatin iplik, dağınık iplikler halindedir. DNA molekülü histon proteinleri ile sarılarak kromatin iplik haline gelmiştir. devamı...

Sinir Sistemi

11. Sınıf / AYT

Canlıların çevresel uyarılara cevap vermesini sağlayan sistem, sinir sistemidir. Sinir doku, uyarıları reseptörler aracılığı ile alır; uyarıyı değerlendirir ve uygun cevabı kısa sürede oluşturup efektör organlara ileterek tepkiyi gerçekleştirir. Sinir sistemi sinir dokudan oluşur. Sinir doku nöron ve glia hücrelerinden oluşmuştur. devamı...

Ekoloji

10. Sınıf / TYT

Ekoloji: Canlıların birbirileri ve cansız çevre ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Popülasyon: Belirli bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. Komünite: Birden fazla popülasyonun oluşturduğu topluluktur. Ekosistem: Birden fazla komünitenin bir araya gelerek oluşturduğu cansız çevreyi de içine alan bölgedir. devamı...

Dolaşım Sistemi

11. Sınıf / AYT

Kanın damarlarda akması için gerekli olan basıncı sağlayan dolaşım sisteminin en temel organıdır.. Oksijen bakımından zengin kana temiz, oksijence fakir kana ise kirli kan denir. Kalp içerisinde, temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz. Vücuda temiz kan pompalanır. Sıcakkanlı canlılardır. Kalp, dıştan içe doğru üç ana tabakadan oluşmuştur. devamı...

Genden Proteine

12. Sınıf / AYT

Friedrich Miescher (Firedrik Mişer): 1869 yılında balık spermi ve akyuvar hücrelerinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda nükleik asitlerin keşfini yapmıştır. Araştırmalarında hücre çekirdekleri içinde daha önce rastlanılmamış; C, H, O, N ve P içeren asit özelliğinde moleküllere rastlamış ve bunlara çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asit adını vermiştir. devamı...

Ekoloji - 11

11. Sınıf / AYT

Komünite: Bir alan ya da habitat içerisinde bulunan tüm popülasyonların oluşturduğu topluluktur. İndikatör (gösterge) tür: Bir komünitedeki çevre değişikliklerinden  çok çabuk etkilenin türdür. devamı...

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

12. Sınıf / AYT

Canlı vücudunda gerçekleşen hayatsal faaliyetlere metabolizma denir. Metabolik faaliyetler anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır.

Anabolizma: Hücrede gerçekleşen yapım reaksiyonlarıdır. Özümleme ya da asimilasyon reaksiyonları da denir. Anabolizma reaksiyonları sırasında enerji harcanır. Örnek: Dehidrasyon sentezi, fotosentez, kemosentez…

devamı...

Bitki Biyolojisi

12. Sınıf / AYT

Bölünür Doku (Meristem), Mitoz bölünme yapabilme yeteneğinde olan hücrelerin oluşturduğu dokudur.Bitkinin kalınlaşmasını ve uzamasını sağlar.Meristem doku hücrelerinin özellikleri Hücreler arası boşluk yoktur. Farklılaşarak diğer dokuları oluştururlar. devamı...

Canlılar ve Çevre

12. Sınıf / AYT

Varyasyon, aynı tür bireyler arasında çevresel ve genetik faktörler etkisi ile bazı farklılıklar görülür. Aynı türün farklı bireylerinin her biri birer varyasyondur. Varyasyonlar özellikle eşeyli üreme ve mutasyon nedeni ile ortaya çıkar. devamı...