top of page

Diğer video izleme seçenekleri

EŞEYE BAĞLI KALITIM

İnsanda Cinsiyet Belirlenmesi

✔ İnsanlarda 46 tane kromozom bulunur.

✔ Cinsiyet dışı karakterlerin oluşumunda görev alan genlerin bulunduğu kromozomlara otozom, cinsiyet ve cinsiyet dışı karakterlerin oluşumunda görev alan genlerin bulunduğu kromozomlara ise gonozom denir.

✔ İnsanlarda 44 otozom, 2 gonozom vardır.

✔ Erkeklerde X ve Y olmak üzere 2 çeşit gonozom varken kadınlarda 2 tane X olmak üzere 1 çeşit gonozom vardır.

✔ İnsanlarda X ve Y olmak üzere iki çeşit gonozom bulunur.

✔ Kadınlarda sadece X gonozomu bulunurken, erkeklerde her ikisi de bulunur.

✔ X ve Y gonozomları üç bölgeden oluşur. Bu üç bölgenin kalıtımı birbirinden farklıdır.

X Kromozomunun Homolog Olmayan Kısmında Taşınan Karakterler

✔ Y kromozomu üzerinde bulunmayan karakterlerdir.

✔ En önemli örnekleri kırmızı – yeşil renk körlüğü, hemofili ve kas distrofisidir.

✔ Erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır.

Kırmızı-yeşil renk körlüğü: Kırmızı ve yeşil renklerin algılanamadığı genetik hastalıktır. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik olarak aktarılır.

Eşeye Bağlı Kalıtım

Sıradaki konu: Soyağaçları

bottom of page