top of page

Diğer video izleme seçenekleri

GENOTİPİ VERİLEN BİR BİREYİN GAMET ÇEŞİTLERİNİ BULMA

 

1) AaBbDDeeGg genotipli bir bireyin (Krossing over yoktur.)
a) Oluşturabileceği kaç farklı gamet vardır? (Genler bağımsızdır.)
b) ABD genleri bağlı olduğuna göre bu birey kaç farklı gamet oluşturabilir?
c) Deg genleri bağlı olduğuna göre bu birey kaç farklı gamet oluşturabilir?

GENOTİPİ VERİLEN BİR BİREYİN GAMETLERİNİN OLUŞMA OLASILIĞINI BULMA

 

2) AaBbDDeeGg genotipli bireyin (Krossing over olmamıştır ve genler bağımsızdır.)
a) ABDeg genotipinde gameti oluşturma olasılığı nedir?
b) aBDeG genotipinde gameti oluşturma olasılığı nedir?
c) abdeG genotipinde gameti oluşturma olasılığı nedir?

3) Aşağıda verilen gametlerden hangisi KkLlMMnnXX genotipli bir bireye ait olamaz? (Mutasyon ve krossing over olmamıştır.)

A) KLMnX              B) klMnX             C) KlmnX

              D) kLMnX                 E) KLMnX

4) Genotipi verilen aşağıdaki bireylerden hangisinin oluşturabileceği gamet çeşidi diğerlerinden fazladır? (Krossing over ve mutasyon olmamıştır)

A) Aa

B) BbDd (B ve D bağlıdır.)

C) ddgg

D) AaBb

E) KKLLMM

5) KkLlMMnnXX genotipli bir bireyin KlMNX gametini oluşturma olasılığı nedir? (Krossing over olmamıştır ve genler bağımsızdır.)

A) 0       B) 1/2      C) 1/4          D) 1/8           E) 1

ÇAPRAZLAMA SONUCU OLUŞAN BİREYLERİN GENOTİP VE FENOTİP ORANLARINI BULMA

 

6) AaBBdd genotipli bir birey ile AaBbDD genotipli bir bireyin çaprazlanması sonucunda
a) AaBBDd genotipli yavru oluşma olasılığı nedir?
b) aaBbDd genotipli yavru oluşma olasılığı nedir?
c) aBD fenotipli yavru oluşma olasılığı nedir?
d) ABD fenotipli yavru oluşma olasılığı nedir?
e) AAbbDd genotipli yavru oluşma olasılığı nedir?
f) aBd fenotipli yavru oluşma olasılığı nedir?

g) Oluşturabileceği genotip ve fenotip çeşit sayısı nedir?

KENDİLEŞTİRME

 

7) AAbbDdGg genotipli bireyin kendileştirilmesi sonucunda;
a) Ebeveynleri ile aynı genotipte yavru oluşma olasılığı kaçtır?

b) Ebeveynleri ile aynı fenotipte yavru oluşma olasılığı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

KROSSING-OVERIN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA OLUŞABİLECEK GAMETLERİ VE BU GAMETLERİN OLUŞMA OLASILIKLARINI BULMA

 

8) AaBb genotipine sahip canlılarda Ab bağlı gen ve %60 oranında krossing-over görülüyorsa AB genotipinin oluşma olasılığı nedir?

Gamet Bulma - Genotip Fenotip Hesaplama

Önceki konu: Kalıtım - 1

bottom of page