(YENİ) Eşeyli Üreme

Diğer video izleme seçenekleri

Eşeyli Üreme

Aynı türe ait farklı cinsiyetteki iki canlının beraberce kendilerine benzeyen yavrular meydana getirmesine eşeyli üreme denir.

✔ Temelinde mayoz ve döllenme vardır.

✔ Genetik çeşitliliğe neden olur.

✔ Genellikle gelişmiş canlılarda görülür.

✔ Oluşan bireyler değişen çevre şartlarına daha dayanıklıdır.

Hermafroditlik

✔ Bir canlı hem dişi hem de erkek üreme organlarının bir arada bulunmasıdır.

✔ Bu canlılar dişi üreme organları ile yumurta, erkek üreme organları ile de sperm üretirler.

✔ Bazı hermafrodit canlılar kendi sperm ve yumurtalarını dölleyerek yavru oluşturabilirler. Yani kendi kendini dölleyebilirler.

Örn: Planarya ve bazı bitkiler

✔ Bazı hermafrodit canlılarda ise üreme hücreleri farklı zamanlarda oluştuğu için kendi kendini dölleyemez. Ayrıca bu durum genetik çeşitliliğin artmasını sağlar.

Örn: Halkalı solucan ve bazı bitkiler

Bitkilerde Üreme

✔ Tohumsuz bitkilerde metagenez ile üreme yapılır.

✔ Tohumlu bitkilerde ise üreme organları mayoz bölünme ile üreme hücrelerini (sperm ve yumurta) üreterek eşeyi üremenin gerçekleştirilmesini sağlar.

✔ Açık tohumlu bitkilerde üreme yapısı kozalaktır. Kozalaklarda dişi ve erkek üreme organı bir arada bulunmaz. (Dişi kozalak ve erkek kozalak farklıdır.) Hermafroditik yoktur.

✔ Kapalı tohumlu bitkilerde üreme organı çiçektir. Bazı bitkiler aynı çiçek içinde hem dişi hem de erkek üreme organına sahip olduğundan hermafrodittir. Bazıları ise ayrı eşeylidir.

✔ Çiçekte sadece dişi organ varsa dişi çiçek, erkek organ varsa erkek çiçek adını alır.

✔ Hermafrodit olanlarından bazıları kendi kendini dölleme yapabilir. Bazıları ise farklı çiçeklerden gelen poleni kabul ederek yabancı tozlaşma yapar. Bu durum, genetik çeşitliliğin artırılmasını sağlar.

Sorular

1) Canlılarda eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki şekilde üreme görülür.

    I. Canlı sayısının artış göstermesi

    II. Genetik çeşitliliğin artması

    III. Döllenme gerçekleşmesi

Yukarıdaki özeliklerden hangisi sadece eşeyli üremeye özgüdür? (Mutasyon olmadığı varsayılacaktır.)

A) Yalnız I            B) Yalnız II             C) Yalnız III
             D) II ve III                   E) I, II ve III

 

 

2) Hermafrodit bir canlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir?

A) Dişi üreme organına sahiptir.

B) Sperm üretebilir.

C) Yumurta üretebilir.

D) Erkek üreme organına sahiptir.

E) Kendi kendini dölleyebilir.

3) Eşeyli üreme yaptığı bilinen bir canlının;

 

 

 

 

 

 

 

 

gerçekleştirdiği olaylar sonrası kromozom sayısı grafikteki gibi değişen bir canlı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) I’de krossing over gerçekleşmiştir.

B) II’de kromozom sayısı iki katına çıkmıştır.

C) III’te genetik çeşitlilik azalmıştır.

D) II’de iki hücrenin genetik maddesi kaynaşmıştır.

E) I’de hem homolog hem de kardeş kromatit ayrılması olmuştur.

Eşeyli Üreme

Sıradaki konu: Kalıtım - 1

Önceki konu: Eşeysiz Üreme