top of page

Diğer video izleme seçenekleri

Eşeyli Üreme

Aynı türe ait farklı cinsiyetteki iki canlının beraberce kendilerine benzeyen yavrular meydana getirmesine eşeyli üreme denir.

✔ Temelinde mayoz ve döllenme vardır.

✔ Genetik çeşitliliğe neden olur.

✔ Genellikle gelişmiş canlılarda görülür.

✔ Oluşan bireyler değişen çevre şartlarına daha dayanıklıdır.

Hermafroditlik

✔ Bir canlı hem dişi hem de erkek üreme organlarının bir arada bulunmasıdır.

✔ Bu canlılar dişi üreme organları ile yumurta, erkek üreme organları ile de sperm üretirler.

✔ Bazı hermafrodit canlılar kendi sperm ve yumurtalarını dölleyerek yavru oluşturabilirler. Yani kendi kendini dölleyebilirler.

Örn: Planarya ve bazı bitkiler

✔ Bazı hermafrodit canlılarda ise üreme hücreleri farklı zamanlarda oluştuğu için kendi kendini dölleyemez. Ayrıca bu durum genetik çeşitliliğin artmasını sağlar.

Örn: Halkalı solucan ve bazı bitkiler

Bitkilerde Üreme

✔ Tohumsuz bitkilerde metagenez ile üreme yapılır.

✔ Tohumlu bitkilerde ise üreme organları mayoz bölünme ile üreme hücrelerini (sperm ve yumurta) üreterek eşeyi üremenin gerçekleştirilmesini sağlar.

✔ Açık tohumlu bitkilerde üreme yapısı kozalaktır. Kozalaklarda dişi ve erkek üreme organı bir arada bulunmaz. (Dişi kozalak ve erkek kozalak farklıdır.) Hermafroditik yoktur.

✔ Kapalı tohumlu bitkilerde üreme organı çiçektir. Bazı bitkiler aynı çiçek içinde hem dişi hem de erkek üreme organına sahip olduğundan hermafrodittir. Bazıları ise ayrı eşeylidir.

✔ Çiçekte sadece dişi organ varsa dişi çiçek, erkek organ varsa erkek çiçek adını alır.

✔ Hermafrodit olanlarından bazıları kendi kendini dölleme yapabilir. Bazıları ise farklı çiçeklerden gelen poleni kabul ederek yabancı tozlaşma yapar. Bu durum, genetik çeşitliliğin artırılmasını sağlar.

Eşeyli Üreme

Sıradaki konu: Kalıtım - 1

Önceki konu: Eşeysiz Üreme

bottom of page