top of page

Diğer video izleme seçenekleri

MONOHİBRİT ÇAPRAZLAMA

Bir karakter bakımından heterozigot olan bireylere monohibrit denir. İki monohibrit bireyin çaprazlanmasına ise monohibrit çaprazlama denir.

DİHİBRİT ÇAPRAZLAMA
İki karakter bakımından heterozigot olan bireylere dihibrit denir. İki dihibrit bireyin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlama denir.

1) Homozigot sarı tohumlu bezelyeler ile homozigot yeşil tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda elde edilen F1 ve F2 döllerinin genotip ve fenotiplerini yazınız. (Sarı tohumlu bezelye geni yeşil tohumlu bezelye genine baskındır.)

Punnet Karesi

2) Homozigot sarı ve düzgün tohumlu bezelyeler ile homozigot yeşil ve buruşuk tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda elde edilen f1 ve f2 dölünün fenotip ve genotiplerini yazınız. (Sarı tohum geni yeşil tohum genine; düzgün tohum geni buruşuk tohum genine baskındır.)

Punnet Karesi

Sorular

3) Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin fenotip ayrışım oranı 3:1’dir?

A) Aa x Aa

B) Aa x aa

C) aa x aa

D) AA x AA

E) AA x Aa

 

 

4) Heterozigot mor çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda oluşan bezelyelerin bazılarının beyaz çiçekli olduğu görülmüştür.

Buna göre;
I. Mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır.
II. Oluşan bezelyelerin ¼ ’ü beyaz çiçeklidir.
III. Beyaz çiçekli bezelyelerin oluşma olasılığı ¼ ’tür.

verilenlerden hangisi her zaman doğrudur?

A) Yalnız I              B) Yalnız II            C) Yalnız III
               D) I ve III                  E) I, II ve III

5) Bir canlı türünde A ve B genleri homozigot baskın olarak bir araya geldiklerinde canlının ölümüne sebep olmaktadır.
Bu canlıdan AaBb genotipli iki birey çaprazlanırsa sağlıklı bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir? (A ve B baskın genlerdir.)

A) 3:1      

B) 1:2:1        

C) 9:3:3:1

D) 8:3:3:1

E) 9:3:3

 

6) Aşağıdakilerden hangisi dihibrit çaprazlama örneğidir?

A) Aa x Aa            

B) AaBb x CcDd           

C) Aa x Bb

D) AaBb x AaBb

E) AaBbCc x AaBbCc

Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama

bottom of page