Lipitler | Organik Maddeler

Lipitler #1

Bu videoda canlının temel bileşenleri konusuna decam edilmiş ve organik maddelerden lipitler konusu anlatılmıştır. Ayrıca nötral yağlardan (trigliserit) da bahsedilmiştir. Konu içerisinde lipitlerle ilgili soru çözümü de yapılmıştır.

Lipitler #2 ve Soru Çözümü

Bu videoda organik maddelerin lipit konusuna devam edilmiştir. Lipitlerden fosfolipit ve steroid özellikleri anlatılmıştır. Ayrıca lipitler konusu tamamlanarak videonun en sonunda lipitlerle ilgili soru çözümü yapılmıştır.

Top
Facebook