Kemosentez

Kemosentez
Bu videoda Kemosentez mekanizmasının genel özellikleri, farklı kemosentez mekanizmaları, nitrifikasyon, pütrifikasyon ve kemosentez ve fotosentezin karşılaştırılması anlatılmıştır.

Top
Facebook