Hücre

Bu videolarda anlatılan konular aşağıdaki gibidir.

Hücre Zarından Madde Geçişleri:

Bu videoda Hücre zarından madde geçişleri çeşitleriyle anlatılmıştır. Bu konu 9. sınıf konusu olmasına rağmen YGS ve LYS’de çok fazla sorulan konudur.Konu içeriğinde pasif taşıma, aktif taşıma, endositoz ve ekzositoz anlatılmıştır.

Hücre #1 Hücre Zarı – Hücre Çeperi

Bu videoda 9. sınıf konusu olan Hücre konusuna giriş yapılmıştır. Hücre konusunun bu ilk videosunda temel bilgiler verilmiştir. Hücre ile ilgili çalışma yapmış bilim adamları anlatılmıştır. Ayrıca prokaryot ve Ökaryot Hücre anlatılmıştır. Hücre konusu birkaç videodan daha oluşacaktır.

Hücre #2 Hücre Zarı – Hücre Çeperi

Bu videoda 9. sınıf konusu olan Hücre Zarı’nın yapısı ve görevleri ile Hücre Çeperi anlatılmıştır.

Hücre #3 Sitoplazma #1 – Ribozom – Sentrozom

Bu videoda sitoplazma konusuna başlanmıştır. Sitoplazma hakkında genel bilgiler verilip organeller sınıflandırılmıştır. Organellerden Ribozom ve Sentrozom anlatılmıştır.

Hücre #4 Tek Zarlı Organeller (Golgi – Lizozom – Koful)

Hücre konusunun 4.videosu olan bu videoda Tek zarlı organeller ( Endoplazmik Retikulum – Golgi Aygıtı – Lizozom – Koful ) anlatılmıştır.

Hücre #5 Çift Zarlı Organeller Mitokondri – Kloroplast

Bu videoda çift zarlı organel olan mitokondri ve kloroplast anlatılmıştır. Ayrıca Kromoplast ve Lökoplast organelleri de anlatılmıştır. Hücre konusu devam edecektir.

Hücre #6 Hücre İskelet Elemanları – Çekirdek

Bu videoda Hücre İskelet Elemanları olan mikrofliament, mikrotübül ve ara filamentin görevleri ile çekirdeğin yapısı ve görevleri anlatılmıştır. Ayrıca kromozomun yapısından bahsedilmiştir.

 

Top
Facebook