Hücre İskelet Elemanları (Çekirdek)

Hücre #6 Hücre İskelet Elemanları – Çekirdek

Bu videoda Hücre İskelet Elemanları olan mikrofliament, mikrotübül ve ara filamentin görevleri ile çekirdeğin yapısı ve görevleri anlatılmıştır. Ayrıca kromozomun yapısından bahsedilmiştir.

Top
Facebook