Fotosentez

Fotosentez #1 – Fotosenteze Giriş – Yaprak

Bu videoda canlılarda görülen fotosentez çeşitleri ve yaprağın enine kesitleri anlatılmıştır. Bir sonraki videoda kloroplast, ışık ve pigment konusu anlatılacaktır.

Fotosentez #2 Kloroplast – Işık – Pigment – Klorofil – Fotosistem

Bu videoda fotosentezde görev alan yapılardan kloroplast, ışık, pigment, klorofil ve fotosistem anlatılmıştır. Bir sonraki videoda fotosentezin tepkimelerine başlanacaktır.

Fotosentez #3 Işığa Bağımlı Reaksiyolar

Bu videoda fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları anlatılmıştır. 11. sınıf yeni müfredatta ışığa bağımlı reaksiyonların devirli fotofosforilasyon konusu müfredattan kaldırılmıştır. Ancak LYS öğrencileri için bu konu da anlatılmıştır. Ayrıca fotofosforilasyon sırasında ATP’nin nasıl üretildiğinden de bahsedilmiştir.

Top
Facebook