Evrim

Evrim

Bu videoda evrim konusu anlatılmış, Lamarck ve Darwin’in görüşleri anlatılarak yeni darwincilik (neodarwinizm) hakkında da bilgiler verilmiştir.

Top
Facebook