Eşeyli Üreme

Eşeyli Üreme #1

Bu videoda eşeyli üreme konusuna başlanmıştır. eşeyli üremenin genel özellikleri, hermafroditlik ve tohumlu bitkilerde eşeyli üreme konusu anlatılmıştır.

Eşeyli Üreme #2

Bu videoda eşeyli üreme konusuna devam edilmiştir. Paramesyumda ve Bakteride konjugasyon konuları anlatılmıştır. Ayrıca gametogenez ve spermatogenez anlatılmıştır.

Eşeyli Üreme #3
Bu videoda oogenez, sperm ve yumurtanın yapısı ve döllenme anlatılmıştır. Bu video ile eşeyli üreme konusu bitmiştir.

Top
Facebook