Ekoloji

Ekoloji #1 Ekolojik Terimler – Abiyotik Faktörler

Bu videoda Ekoloji konusuna giriş yapılmıştır. Ekolojiyle alakalı terimler açıklanmış, ekosistemin abiyotik faktörleri anlatılmaya başlanmıştır.

Ekoloji #2 Abiyotik Faktörler #2

Bu videoda Abiyotik Faktörler konusu kaldığı yerden devam ediyor. Abiyotik Faktörlerden iklim, toprak, su, mineraller ve ph bu videoda anlatılmıştır.

Ekoloji #3 Biyotik Faktörler

Bu videoda ekoloji ünitesinin ekosistemin biyotik faktörleri anlatılmıştır. Ototrof, Heterotrof ve Saprofitlerden bahsedilmiştir.

Ekoloji #4 Canlılar Arasındaki Beslenme İlişkileri

Bu videoda canlılar arasındaki beslenme ilişkileri konusuna başlanmıştır. Ototrof beslenme, heterotrof beslenme, holozoik beslenme ve simbiyotik beslenme anlatılmıştır. Simbiyotik beslenme konusunda mutualizim ve kommensalizim konusu anlatılmıştır. Parazitizm ve saprofitik beslenme bir sonraki videoda olacaktır.

Madde Döngüleri – Su – Karbon – Azot Döngüsü

Bu videoda madde döngüleri olan su döngüsü, karbon döngüsü ve azot döngüsü anlatılmıştır.

Ekoloji Biyomlar #1 Karasal Biyomlar

Bu videoda orman biyomları, çöl biyomları, çayır biyomları ve tundralar anlatılmıştır. Ayrıca biyom ile ekosistem arasındaki farktan bahsedilmiştir. Bir sonraki biyom videosu sucul biyomlar olacaktır.

Ekoloji Biyomlar #2 Sucul Biyomlar

Bu videoda sucul biyomlar anlatılmıştır. Sucul biyomlar tatlı su ve tuzlu su biyomları olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca tüm biyom çeşitlerinin dünya üzerindeki dağılışını etkileyen faktörlerden bahsedilmiştir. Bu konu 10. sınıf ekoloji müfredatının son konusudur.

Top
Facebook